لینک دانلود فایل تعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual در مرکز آموزشی درمانی کوثر

در این پست فایل با عنوان تعیین کیفیت خدمت رسانی از طریق به کارگیری مدل servqual در مرکز آموزشی درمانی کوثر گردآوری گردیده است برای مشاهده توضیحات کامل به ادامه مطلب رجوع فرمایید.
کلمات کلیدی:کیفیت خدمت رسانی, مدل servqual ,مرکز آموزشی درمانی,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,پروژه,پایان نامه,پژوهش,مقاله
زمینه:

با توجه به افزایش نقش سازمانهای خدماتی در عرصه های مختلف اقتصادی واهمیت موضوع کیفیت در عرصه های رقابتی موضوع کیفیت خدمات به عنوان یکی از اهرم های استراتژیک ومحورهای کلیدی در صحنه رقابت شناخته شده است واخیرا در بسیاری از تحقیقات مورد توجه مدیران وصاحبنظران قرار گرفته است. امروزه هر سازمانی چه دولتی وچه خصوصی بدون توجه به بهبود کیفیت خدمات خود نمی تواند در کسب و کار خود موفق باشد ودر واقع محکوم به نابودی می باشد.

هدف:

هدف از این تحقیق سنجش کیفیت خدمات با بکارگیری مدل شکاف کیفیت خدمات servqual در بیمارستان آموزشی درمانی کوثر قزوین بوده است.

روش:

این مطالعه از نوع توصیفی و کاربردی بوده است. پرسشنامه استاندارد serv qual به عنوان ابزار تحقیق استفاده شد.جامعه پژوهش بیماران بستری در بیمارستان کوثر در نظر گرفته شدند که حداقل 24ساعت از زمان بستری آنها گذشته بود وبا استفاده از محاسبات آماری 80 نفر از افراد جامعه پژوهش به عنوان نمونه انتخاب شدند.تجزیه وتحلیل نیز با استفاده از نرم افزار spssانجام شد.

نتایج:

طبق نتایج حاصل شده سطح سواد ، سن ، محل سکونت ،نوع بیمه ،وضعیت مراجعه وبخش بستری

ارتباط معناداری با serv qual (ادراک- انتظار) نداشته اند.تنها از نظر سطح تحصیلات در بعد

ملموسات اختلاف معناداری مشاهده شد.

نتیجه گیری:

کیفیت خدمات درمانی در بیمارستان کوثر پاسخگوی نیازها و انتظارات بیماران نمی باشد.

بخصوص در بعد ملموسات شکاف زیادی مشاهده گردید.برای حل این مشکل کیفیت این خدمات

پیوسته باید مورد ارزیابی قرار گیرد تا بیمارستان به موقع از وجود مشکلات احتمالی در زمینه های

نیروی انسانی ، تجهیزات ، تسهیلات و ... مطلع گردد و در صدد رفع آن براید.


کلید واژه ها:

serv qual، بیمارستان، انتظارات ،ادراکات

فهرست مطالب :

چکیده

فصل اول: کلیات

1-1-بیان مساله :

1-2-اهمیت پژوهش :

1-3-اهداف :

هدف کلی :

اهداف ویژه :

1-4-سوالات پژوهش :

هدف کاربردی :

1-5-روش پژوهش :

1-6-دامنه پژوهش :

1-7-محدودیت ها :

1-8-امکانات پژوهش :

1-9- تعریف مفاهیم و واژه ها :

کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی :

ادراک مشتری از خدمت :

ملموسات :

امنیت و تضمین :

همدلی :

قابلیت اطمینان :

مسئولیت پذیری :

شکاف کیفیت از دیدگاه مشتری :


فصل دوم: پیشینه تحقیق

مبانی نظری :

ملموسات :

اعتبار و روایی :

پاسخگویی :

امنیت و تضمین :

همدردی :

بعد فنی و بعد کارکردی

شرح مختصری از عوامل اساسی موثر بر ادراک مشتری از کیفیت خدمت

الگوی توسعه یافته شکاف کیفیت خدمت :

الگوی گسترده کیفیت خدمت :

مروری بر پژوهش های انجام شده در ایران وخارج از کشور:


فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه :

3-1-نوع پژوهش :

3-2-جامعه پژوهش :

3-3-محیط و زمان پژوهش :

3-4-نمونه پژوهش و روش انتخاب آن:

3-5-ابزار گرد آوری داده ها :

3-6-تدوین پرسشنامه :

3-7-روش نمره دهی پرسشنامه:

3-8 -اعتبار پرسشنامه:

3-9-ثبات پرسشنامه :

3-10-روش تجزیه و تحلیل داده ها :

ملاحظات اخلاقی


فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

4-1-نتایج پژوهش


فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-خلاصه نتایج :

5-2-بحث:

5-3-نتیجه گیری:

5-4-پیشنهادهای کاربردی:

5-5-پیشنهاد برای پژوهشهای بعدی:

منابع

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی و پیشینه نظری سبک های حل مسئله:سبک های حل مسئله,مبانی و پیشینه نظری سبک های حل مسئله,پیشینه نظری سبک های حل مسئله

پاورپوینت اسکلت فلزی ساختمان:اسکلت فلزی ساختمان,پاورپوینت اسکلت فلزی ساختمان,دانلود پاورپوینت اسکلت فلزی ساختمان,ستون سازی,پاورپوینت ستون سازی,دانلود پاورپوینت ستون سازی,مزایای ساخت اسکلت پیش ساخته,پاورپوینت مزایای ساخت اسکلت پیش ساخته,دانلود پاورپوینت مزایای ساخت اسکلت پیش ساخته,انواع اتصالات در ساختمانهای اسکلت فلزی,پاورپوینت انواع اتصالات در ساختمانهای اسکلت فلزی

سازمان تجارت جهانی:سازمان تجارت جهانی,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

پاورپوینت طراحی مسیر شغلی 1 (بخش 7 کارگاه کارآفرینی و تولید):طراحی مسیر شغلی,پاورپوینت طراحی مسیر شغلی,دانلود پاورپوینت طراحی مسیر شغلی,کارگاه کارآفرینی و تولید,پاورپوینت کارگاه کارآفرینی و تولید,دانلود پاورپوینت کارگاه کارآفرینی و تولید,پاورپوینت بخش 7 کارگاه کارآفرینی و تولید ( طراحی مسیر شغلی 1 ),پاورپوینت بخش 7 کارگاه کارآفرینی و تولید,پاورپوینت طراحی مسیر شغلی 1,پاورپوینت کارگاه کارآفرینی و ت

سودو جریانهای نقدی:سودو جریانهای نقدی ,مقاله سودو جریانهای نقدی ,جزوه سودو جریانهای نقدی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

بررسی كانسارها و منابع معدنی سنگهای ساختمانی در استان سیستان و بلوچستان و مقایسه آن در سطح كشور:پروژه,پژوهش,مقاله ,تحقیق,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله ,دانلود تحقیق,دانلود جزوه

مبانی نظری مفهوم رضایت شغلی:مبانی نظری وپیشینه مفهوم رضایت شغلی,پیشینه نظری مفهوم رضایت شغلی,مبانی نظری مفهوم رضایت شغلی, مفهوم رضایت شغلی,مبانی, نظری ,مفهوم, رضایت ,شغلی

پاورپوینت ترس از مدرسه:پاورپوینت ترس از مدرسه,دانلود پاورپوینت ترس از مدرسه,دانلود ترس از مدرسه,ترس از مدرسه,روانشناسی تربیتی,پاورپوینت روانشناسی تربیتی,دانلود پاورپوینت روانشناسی تربیتی,دانلود,روانشناسی,دانلود پاورپوینت,دانلود روانشناسی,دانلود پاورپوینت روانشناسی,تحقیق ترس از مدرسه,دانلود تحقیق ترس از مدرسه,پروژه ترس از مدرسه,دانلود پروژه ترس از مدرسه

تاثیر استفاده از معیارهای کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری:تاثیر استفاده ازمعیارهای کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری,بررسی تاثیر استفاده ازمعیارهای کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری

پاورپوینت نانو تکنولوژی و کاربرد آن در عمران:پاورپوینت نانو تکنولوژی و کاربرد آن در عمران,دانلود پاورپوینت نانو تکنولوژی و کاربرد آن در عمران,پاورپوینت عمران و ساختمان,دانلود پاورپوینت عمران و ساختمان,پاورپوینت دانشجویی,دانلود پاورپوینت دانشجویی,مقاله دانشجویی نانو تکنولوژی و کاربرد آن در عمران,پژوهش دانشجویی نانو تکنولوژی و کاربرد آن در عمران,تحقیق دانشجویی نانو تکنولوژی و کاربرد آن